Nu är en lyckad vårsäsong 2018 avslutad.

Inköp har gjorts vid varje utställning, se listan nedan. Fina vinster att vänta vid årets utlottning den 8 december!

Du som ännu inte har betalat medlemsavgiften för i år kan göra det. Plusgirokonto 18009-1, 220kr för singelmedlem = en lott, 390kr för två på samma adress = två lotter. Ange medlemsnummer, vi hittar Dig också på namnet.

Lite info om nya dataskyddsförordningen följer här:


GDPR
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation 2066/679,GDPR, i kraft. Därför vill vi ge er information över de data som konstföreningen samlar och lagrar om dig som medlem.

Typ av data vi samlar in
Vi samlar in de personliga data som du frivilligt förser oss med. De data vi samlar in är namn, postadress, email-adress och telefonnummer. Vi registrerar inbetalda medlemsavgifter med betalningsdatum.

Data och användningsområde
Namn, postadress, email-adress samt telefonnummer är underlag för utskick av information kring föreningens aktiviteter och utställningar på galleri nord. Datum för inbetald medlemsavgift lagras för att årsavisering ska kunna göras.

Grund för lagring av personliga data
Vi lagrar personliga data för att administrera föreningens medlemsregister. Det utgör underlag för utskick av medlemsblad och dialog med medlemmar kring föreningens aktiviteter och inbjudan till utställningar/vernissager mm.

Lagring av personliga data
Dina personliga data sparas så länge du är medlem i Galleri Nords konstförening. Om medlemsavgift inte betalas under en period av två år i rad rensas medlemsregistret från personliga data. Om du väljer att själv utträda ur föreningen tar vi bort dina personliga data när du meddelar oss ditt utträde.

Säkerhet
Vi har ett internt medlemsregister som endast hanteras av behöriga i styrelsen. En extern aktör trycker vårt medlemsblad och vernissagekort. Utskick med inbjudan och medlemsblad sker internt inom föreningen och uppfyller säkerhetskraven i dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och hanterar och rätt att begära en kopia av dessa data. Du har rätt att begära rättning av felaktiga data som lagras om dig. Du har också rätt att begära att din/dina personliga data tas bort i samband med eget utträde.

Vid frågor vänligen kontakta GDPR-ansvarige Olle Otternäs, galleri.nord@telia.com
eller telefon 070-56 44 368.

Detta dokument har också sänts ut till medlemmar.
Information om GDPR finns att läsa på www.datainspektionen.se


Med vänlig hälsning

Galleri Nords konstförening/ styrelsen
Läs listan »


« TIDIGARE