Hösten 1974 startade Galleri Nord sin verksamhet. Adressen var då Rynningegatan, på norr i Örebro. 1985 flyttade galleriet till nuvarande adress Storgatan 29, i det vackra 1800-tals huset som tidigare kallades "blå pärlan", fortfarande i den norra delen av centrum, därav namnet "nord".

Galleri Nord är idag Örebros äldsta privata konstgalleri och har under åren arrangerat en rad mycket uppskattade och minnesvärda utställningar. Många av Sveriges nu ledande konstnärer började sin utställningsverksamhet på Galleri Nord. Även internationellt mycket viktiga konstnärer återkommer med utställningar till Örebro och Galleri Nord.

Varje år arrangeras 10-12 utställningar med måleri, skulptur, grafik, glas mm av svensk och internationell konst av högsta kvalité!

Bl. a. följande konstnärer har under åren ställt ut hos oss:

Wilke Adolfsson Åke Ahlberg Guin'Amant Eva Boström
Tommy TC Carlsson Chahab N. Jonas Englund Nick Furderer
Astrid Gate Katarina Grette Joachim Grundmann Barbro Gustafson
Camilla Hagström Peter Hermansson Per Hammarström Bodil Hedlund
Katarina Hård Ronny Hård Kjell Jansson Danka Jaworska
Ann-Christine Jensmar Micke Johansson Lars Larsson Woo Bock Lee
Dan Leonette Maria Lund Lars Melander Yvonne Nimar
Björn Nyberg Dan Nygårds Eva Orrsjö Anders Palmér
Lars A Persson Morgan Persson Wille Peterson-Berger KG Petersson
Johan Petterson Camilla Pyk Madeleine Pyk Pepé Ribes
Alain Soucasse Yvonne Swahn Anders Wolke Lasse Åberg
Mats Åkerman m fl...    

Sedan 1980 bedriver Galleri Nords konstförening en livaktig verksamhet med idag ca 600 konstintresserade medlemmar. Årsavgiften återgår oavkortat till medlemmarna i form av inköpt konst på galleri nord, som lottas ut vid den välbesökta årliga utlottningen som sker under trevliga former i december.

Varmt välkommen till våra utställningar!

Marie-Louise Rydberg & Olle Otternäs